Learningtrender 2015 – enligt Bersin

FBCL15

Bersin by Deloitte har nyligen släppt sin årliga Corporate Learning Factbook för 2015 fullspäckad med intressanta nyckeltal för learningbranschen. Datan bygger framförallt på siffror från amerikanska företag, men ger ändå en fingervisning om vart trenderna pekar. Efter en snabb genomgång hittar jag ett par intressanta trender:

  • Investeringarna i utbildning ökar generell med 10% 2015 jämfört med 2014.
  • Det är tydligt att amerikanska företag inte längre har möjlighet att rekrytera in rätt kompetenser för att möta organisationens behov. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med ”rätt” kompetensnivå tillgängliga. Företagen behöver investera i utbildning för att överbrygga det ständigt vidgande kompetensgapet.
  • Investeringar i utbildning sker både för omedelbara behov i det dagliga arbetet, men också för att säkra att det fylls på i den ’talent pipeline’ som behövs för framtida utmaningar
  • Learning professionals arbete förändras stegvis från att haft huvudfokus på att utveckla nya lärprogram, till mer att ha rollen som ’kurator’ där sökning, validering och urval av externt utbildningsmaterial får allt större vikt.
  • Lärarledd utbildning tappar 9% och e-Learning ökar 6%, tillsammans med Övriga metoder som ökar 5%. Här finner vi olika former av informellt lärande som samarbets-/diskussionsforum, arbetsinstruktioner och andra former av självstyrt lärande. (Detta beskriver Bersin mer i sin rapport Continuous Learning Model, där den rådande 70-20-10 modellen för lärande utvecklas mot en modell som stöttar ett kontinuerligt lärande i arbetet.)
  • Externa inköp av off-the-shelf kurser ökar något.
  • Mogna företag (Nivå 4 av 4 i Bersins mognadstrappa för lärande organisationer) investerar 38% mer i lärande räknat per anställt, jämfört med företag som ligger på nivå 1-3. De satsar också mer på industrispecifikt lärande som fokuserar på att stärka hela organisationens förmåga, jämfört med företagen på en lägre mognadsnivå. Dessa spenderar mer på att möta individuella behov ad hoc, och hantera träning kring lagar och regler.

Hur ser det ut på vår marknad? Är siffrorna överförbara, eller har vi en helt annan situation här? Kommentera gärna.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

MOOCs goes SPOCs..? And COOCs!

MOOCI juninumret av TD Magazine från ATD sammanfattas i artikeln ‘Don’t Call It a MOOC‘ de senaste trenderna inom MOOCs (Massive Online Learning Courses). Sedan starten 2012 har dessa utvecklats från att vara verktyg för välrenommerade universitet att erbjuda sina föreläsningar gratis online, till ett format för utbildning som även företag och andra organisationer börjar använda. I Sverige har det varit skralt  med MOOCs från högskolor och universitet, men trenden bröts när Karolinska Institutet blev MOOC-pionjärer våren 2014 med tre kurser. Sedan följde Stockholms Universitet upp i med en kurs om global hållbarhet i höstas, därefter har Chalmers lanserat sitt online campus, ChalmersX, tidigare i år.

Nu ses trenden att MOOCs också används i företagsutbildning, som i learningsfären fått den muntra förkortningen COOCs (Corporate Open Online Courses). Många företag och organisationer i Sverige har under flera år arbetat med konceptet rapid elearning,  och med detta  byggt upp bibliotek av korta, målgruppsanpassade onlinekurser där ämnesexperterna själva skapar kursinnehållet på ett enkelt sätt med stöd av mallar i tex powerpoint. Nu kan vi se att detta arbetssätt  sprids och görs ännu enklare genom att använda samma processer och verktyg som just universiteten gör i sin produktion av MOOCs.

Andra utvecklingar som beskrivs i artikeln är användningen av SPOCs (Small Private Online Courses) där en onlinekurs används som en förberedande teorimodul inför en lärarledd session. Denna session blir istället en interaktiv dialog med frågor/svar kring innehållet i videon, där eleverna i små arbetsgrupper tillämpar kunskaperna de lärt sig. Mer likt det utbildningskoncept vi länge kallat blended Learning. Även cMOOCs —connectivist MOOCs— som också innehåller stöd för samarbete mellan elever och certifiering av kunskaper, spås öka i omfattning.

Men vad menas då med xMOOCs..? Och kommer MOOCs, SPOCs och COOCs vara något som kommer förändra sättet hur vi lär oss? Vad tror du? Kommentera gärna. Eller kontakta mig för en diskussion, ulf.annerberg@learntech.se

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)