Learningtrender 2015 – enligt Bersin

FBCL15

Bersin by Deloitte har nyligen släppt sin årliga Corporate Learning Factbook för 2015 fullspäckad med intressanta nyckeltal för learningbranschen. Datan bygger framförallt på siffror från amerikanska företag, men ger ändå en fingervisning om vart trenderna pekar. Efter en snabb genomgång hittar jag ett par intressanta trender:

  • Investeringarna i utbildning ökar generell med 10% 2015 jämfört med 2014.
  • Det är tydligt att amerikanska företag inte längre har möjlighet att rekrytera in rätt kompetenser för att möta organisationens behov. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med ”rätt” kompetensnivå tillgängliga. Företagen behöver investera i utbildning för att överbrygga det ständigt vidgande kompetensgapet.
  • Investeringar i utbildning sker både för omedelbara behov i det dagliga arbetet, men också för att säkra att det fylls på i den ’talent pipeline’ som behövs för framtida utmaningar
  • Learning professionals arbete förändras stegvis från att haft huvudfokus på att utveckla nya lärprogram, till mer att ha rollen som ’kurator’ där sökning, validering och urval av externt utbildningsmaterial får allt större vikt.
  • Lärarledd utbildning tappar 9% och e-Learning ökar 6%, tillsammans med Övriga metoder som ökar 5%. Här finner vi olika former av informellt lärande som samarbets-/diskussionsforum, arbetsinstruktioner och andra former av självstyrt lärande. (Detta beskriver Bersin mer i sin rapport Continuous Learning Model, där den rådande 70-20-10 modellen för lärande utvecklas mot en modell som stöttar ett kontinuerligt lärande i arbetet.)
  • Externa inköp av off-the-shelf kurser ökar något.
  • Mogna företag (Nivå 4 av 4 i Bersins mognadstrappa för lärande organisationer) investerar 38% mer i lärande räknat per anställt, jämfört med företag som ligger på nivå 1-3. De satsar också mer på industrispecifikt lärande som fokuserar på att stärka hela organisationens förmåga, jämfört med företagen på en lägre mognadsnivå. Dessa spenderar mer på att möta individuella behov ad hoc, och hantera träning kring lagar och regler.

Hur ser det ut på vår marknad? Är siffrorna överförbara, eller har vi en helt annan situation här? Kommentera gärna.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Learningtrender 2015 - enligt Bersin, 2.0 out of 10 based on 1 rating
Be Sociable, Share!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *